Dr. Sonja Švaganović

Akupunkturologinja i liječnica

Završila je Medicinski fakultet u Rijeci i stekla zvanje doktora medicine.

Edukaciju iz tradicionalne kineske medicine započela je 1997. godine tečajem akupunkture i moksibustije kod doktora Derviševića, a nastavila na prestižnom internacionalnom institutu za akupunkturu u Kini.

Tijekom 2002. i 2006. godine doktorica Švaganović završila je napredni tečaj akupunkture, edukaciju o osnovama kineske biljne medicine i prošla intenzivnu kliničku praksu na Institute of Acupuncture and Moxibustion, China Academy of Traditional Chinese Medicine at China Beijing International Acupuncture Training Center.

Na toj vodećoj kineskoj i međunarodnoj instituciji za tradicionalnu kinesku medicinu, koja je ujedno i centar Svjetske zdravstvene organizacije za suradnju u području tradicionalne kineske medicine, polazila je edukaciju kod prof. doktorice Zhuo Yun-Xian, prof. doktorice Zou Jinhua, prof. doktora Yang Wei, prof. doktora Wang Xin Yao i prof. doktora Wang Tong. Opsežnu kliničku praksu prošla je u vodećim kineskim bolnicama: Guang’Anmen, Wangying, Dongzhimen i Beijing Tongren.

Uz stečena zvanja doktorice medicine, akupunkturologinje s bogatim kliničkim iskustvom, poznavateljice kineske tradicionalne medicine i kineske biljne medicine, doktorica Švaganović kontinuirano se educira na brojnim radionicama i seminarima u području alternativne medicine te stječe i stupanj učitelja Reikia.

Svoja znanja nesebično dijeli sa svojim pacijentima, prakticirajući personalizirani rad s njima u svrhu osvještavanja pacijenata o njihovim sposobnostima i ulozi u iscjeljenju.