Postupak postavljanja dijagnoze

Prilikom Vašeg prvog dolaska upoznajemo se i u razgovoru nastojimo zajednički doći do srži zdravstvenog problema. Naš pristup pacijentu isključivo je individualan i personaliziran kao što je i terapija koju prepisujemo.

Razgovaramo o trajanju bolesti, subjektivnim simptomima, opažanju vitalnosti, boje kože i sluznica, o životnim navikama, uvjetima na poslu, u obitelji te prehrambenim navikama. Uključuje se i analiza emocionalnog stanja pacijenta.

Dijagnostički postupak sastoji se od: opipavanja pulsa obje ruke i pregledom jezika.

Opipavanjem pulsa obiju ruku dobiva se uvid u stanje organa koji su uvijek u paru i koje tradicionalna kineska medicina identificira kao Yin (guste) organe i Yang (šuplje) organe, odnosno dobiva se uvid u stanje Qi, krvi, te yina i yanga svakog organa.

Pregledom jezika, njegove veličine, debljine i boje te vlažnosti, debljine i boje naslage dobiva se uvid u stanje unutarnjih organa.

Nakon toga započinje se s odgovarajućom terapijom prema postavljenom planu.

Preporuke:

U slučaju da pacijent ima medicinsku dokumentaciju bilo bi dobro da ju donese, ali nije uvjet.Dođite na pregled i terapiju u komotnoj odjeći jer točke koje se tretiraju nalaze se na različitim dijelovima tijela.
Molim Vas ne dolazite na prazan želudac, osobito dijabetičari koji trebaju jesti prema dobivenim preporukama barem sat vremena prije terapije.